Adria Dental Group d.o.o. Privacy Policy

Obavijest o zaštiti osobnih podataka unutar Adria Dental Group


Adria Dental Group i članice Adria Dental Group za koju pokazujete interes za zapošljavanjem, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke te ih zadržava za vrijeme trajanja postupka selekcije, a nakon toga trajno briše.


Temeljem vaše privole zadržavamo vaše osobne podatke na daljnji rok do 18 mjeseci radi kontaktiranja u slučaju postojanja mogućnosti zapošljavanja. Po isteku tog roka Adria Dental Group će trajno izbrisati vaše osobne podatke i neće zadržati njihove kopije. U svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu slanjem zahtjeva emailom na info@adriadental.com i u tom slučaju će Adria Dental Group izbrisati sve vaše osobne podatke.


Vaše osobne podatke dijelimo unutar Adria Dental Group s pojedinim poliklinikama ili dentalnim laboratorijima kao članicama Adria Dental Group temeljem valjanog legitimnog interesa u skladu s odredbama GDPR-a.


Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke, izmjene i brisanje istih, podnošenje prigovora ili ograničenje obrade, možete podnijeti zahtjev emailom na info@adriadental.com ili pisanim putem na adresu Adria Dental Group, Ul. Josipa Marohnića 3, 10000 Zagreb, kojom prilikom ćemo provjeriti vaš identitet u svrhu zaštite vaših osobnih podataka i zahtjev ćemo izvršiti bez odgađanja i najkasnije u roku od mjesec dana. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka možete izravno kontaktirati Službenika za zaštitu podataka Adria Dental Group emailom na adresu bi@biconsult.hr, a više detalja kako brinemo o vašim osobnim podacima možete pronaći u našoj Politici privatnosti na web stranici www.adriadentalgroup.com/hr/politika-privatnosti/ i na stranicama svake od članica Adria Dental Group.